آبادان به اندازه تمام کشور در بحث دفاع مقدس حرف برای گفتن دارد 
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0