مردم محوری تاکید سعدی به حاکمان زمان بوده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0