غول های نفتی چین جنگ قیمت را به پمپ‌های بنزین کشاندند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0