واکنش شرکت عمران پردیس به یک خبر/ضعف مدیریتی شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان مشهود است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0