نقدینگی به ۱۳۳۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0