ابهام در شفافیت یک معامله باطل شده و تکلیف نامعلوم سهامداران
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0