آمریکا 14 شخصیت حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران تحریم کرد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0