پرداخت 893 میلیارد تومان اعتبار بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0