صدورپروانه ساختمانی در تابستان 9.9 درصد افزایش یافت
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0