نجات خدمه و سرنشینان کشتی نفتکش ایرانی در اولویت است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0