ایجاد سازمان فراقوه‌ای برای تحول بنیادین در اقتصاد و توسعه کشور ضروری است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0