کارخانه ها، چغندر تولیدی مازاد کشاورزان را تحویل می گیرند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0