شل سهام خود در میدان نفتی عراق را به ژاپن واگذار می کند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0