نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی و خارجی مشخص شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0