حرکت ­قطارهای رجا بر اساس ساعت رسمی کشور انجام خواهد پذیرفت
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0