معلوم نیست کنگره از تصمیم ترامپ حمایت کند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0