بندی به برجام اضافه یا کم نمی شود
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0