باسیل: شک نداریم که وضعیت سعد الحریری در عربستان طبیعی نیست
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0