بشریت بیش از هر زمان نیازمند تعالیم انبیاست/ تفرقه افکنی بزرگترین سلاح سلطه گران/ دانشجویان ابزار سیاسی دیگران نشوند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0