علی عبدالله صالح هنگام فرار از صنعاء کشته شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0