فلسطین آزاد خواهد شد؛ اعلام پایتختی قدس از روی عجز آنهاست
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0