کمیسیون امنیت تا نهایت کار موضوع تصادف کشتی ایرانی را دنبال کند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0