فلسطین با توطئه سکوت نادیده گرفته می شود
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0