اعتباری براي تكميل زيرساخت‌های‌ اولیه در منطقه آزاد اینچه‌برون پیش‌بینی نشده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0