تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

منابع حزب حاکم ZANU-PF زانو-پی اف در زیمبابوه روز یکشنبه گفتند رابرت موگابه رییس جمهور ۹۳ ساله این کشور از رهبری این حزب کنار گذاشته شد.

به گزارش «انتخاب»؛ این حزب امرسون منانگاگوآ معاون سابق رییس جمهور را به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب کرد.

 منانگاگوآ ۷۵ ساله، رییس سابق اطلاعاتی و یکی از اعضای ارشد حزب Zanu-PF بود که دو هفته پیش از سوی موگابه از سمت خود برکنار شد.

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

تصاویر : لحظه اعلام برکناری رابرت موگابه

 

0