کشف سیاره ای فراخورشیدی که برای انسان قابل سکونت است

تیمی از اخترشناسان اخیراً سیاره ای فراخورشیدی و شبیه به زمین را کشف کرده اند که تنها ۱۱ سال نوری فاصله داشته و احتمالاً یکی از قابل سکونت ترین اجرامی است که یافته ایم. سیاره Ross ۱۲۸ b دومین سیاره است که نزدیک ترین دما به زمین را دارد و می تواند از حیات پشتیبانی کند. تا جایی که می دانیم، نخستین سیاره Proxima b است که در فاصله حدودی ۴ سال نوری از ما قرار دارد.

به گزارش انتخاب، در حالی که هر دو سیاره به دور یک کوتوله سرخ -برخی از سردترین ستاره های جهان- می گردند، ستاره Ross ۱۲۸ b مهمان نواز تر است و به اندازه ستاره Proxima b، اشعات خورشیدی ساطع نمی کند؛ بنابراین هیچ اشعه فرابنفش یا ایکسی وجود ندارد که باعث نابودی حیات شود.

علاوه بر این، Ross ۱۲۸ b احتمالاً هنوز اتمسفر دارد، زیرا گردش کُند آن و فعالیت های مغناطیسی خفیف به این معناست که اتمسفر سیاره به سرعت دچار فرسایش نمی شود. اخترشناسان این سیاره فراخورشیدی را به کمک تاسیسات HARPS واقع در شیلی کشف کردند.

بنابر اطلاعات به دست آمده از HARPS، سیاره فراخورشیدی Ross ۱۲۸ b تا ۳۵ درصد از زمین بزرگ تر بوده، هر ۹.۹ روز یکبار به دور ستاره خود می گردد و فاصله ای تا ۲۰ برابر کمتر با ستاره خود در قیاس با فاصله زمین و خورشید دارد. با این حال، خورشید ما برخلاف Ross ۱۲۸ که کوتوله ای سرخ است، کوتوله ای زرد به حساب می آید و دمایی تا دو برابر بیشتر دارد.

0