تلاش چين برای جمع آوری اطلاعات مقامات آلماني

سرويس اطلاعات داخلي آلمان در اقدامي کم سابقه، اسامي مربوط به شماری از حسابهاي کاربري را منتشر و در اين باره اعلام کرد اين حساب ها همگي متعلق به اشخاص حقيقي و سازمان هاي جعلي هستند.

سرويس اطلاعات داخلي آلمان به مقامات دولتي هشدار داد وجود اين گونه حساب هاي کاربري در رسانه هاي اجتماعي مي تواند خطر افشاي اطلاعات شخصي مهم را براي آنها در پي داشته باشد.

براساس اين هشدار سرويس اطلاعات داخلي آلمان، "سرويس هاي اطلاعاتي چين در شبکه هاي اجتماعي فعال هستند، و از مدتها پيش براي جمع آوري اطلاعات و يافتن منابع اطلاعاتي از اين طريق تلاش کرده اند؛ اين اطلاعات درباره اوقات فراغت کاربران، تفريحات و همچنين گرايش هاي سياسي آنهاست."

0