مدارس مشهد فردا تعطیل نیست

بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی «با توجه به بهبود کیفیت هوا، فردا (یکشنبه) کلیه مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل نبوده و فعالیت آموزشی برقرار است».

بر این اساس با توجه به احتمال تداوم شرایط ناسالم هوا، مدیران مدارس ملزم به رعایت دستور العمل‌های احتیاطی از جمله کاهش فعالیت‌های بدنی و پرهیز از برگزاری درس تربیت بدنی در فضاهای روباز خواهند بود.

0