فیلم/ تغییر رنگ لحظه ای اختاپوس را تماشا کنید

 

برای مشاهده دیگر ویدیوهای خبری و جذاب، از سرویس «انتخاب TV» بازدید کنید

  

0