فیلم/ خروج هواپیمای مسافربری از باند/ یک قدم تا سقوط در دریا

 

برای مشاهده دیگر ویدیوهای خبری و جذاب، از سرویس «انتخاب TV» بازدید کنید

  

0