شرمن : پاره کردن برجام بدترین کار برای آمریکاست
مذاکره کننده ارشد دولت اوباما در مذاکرات هسته ای با ایران گفت: ترک کردن برجام موجب ایجاد شکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی واشنگتن خواهد شد.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از واشنگتن پست،مذاکره کننده ارشد دولت اوباما گفت: پاره کردن برجام  بدترین کاری است که می توانیم در زمینه امنیت ملی آمریکا صورت دهیم.
 
 وندی شرمن مذاکره کننده ارشد دولت اوباما در مذاکرات هسته ای با ایران گفت: ترک کردن برجام موجب ایجاد شکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی واشنگتن خواهد شد.
 
شرمن گفت: چه مستقیم و چه غیرمستقیم پاره کردن برجام بدترین کاری است که ما (آمریکا) می توانیم در زمینه امنیت ملی خود صورت دهیم 

وی هشدار داد کره شمالی نیز نظاره گر است و به دقت این تحولات را دنبال می کند.
0