فیلم/ دزدی مردم فلوریدا از فروشگاه ها پس از طوفان ایرما
0