فیلم/ بخش هایی از جنایات دولت میانمار و اهدای جایزه صلح نوبل به \
0