فیلم/ چگونه مردم میانمار در روستاها غارت و سوزانده شدند؟

 

برای مشاهده دیگر ویدیوهای خبری و جذاب، از سرویس «انتخاب TV» بازدید کنید

  

0