تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

بالگرد حامل وزیر کشور و مقام‌های ایالت اوآخاکا مکزیک که برای بررسی خسارات زلزله‌زده به این منطقه رفته بودند در هنگام فرود دچار سانحه شد و ۱۴ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش «انتخاب؛ در این حادثه وزیر کشور و فرماندار جان سالم به در برده‌اند، اما ۱۴ نفر از جمله یک کودک شش ماهه در خودروهایی که بالگرد بر سر آنها افتاد کشته شدند.

 وزیر کشور و فرماندار ایالت اوآخاکا سالم از لاشه بالگرد بیرون آمده‌اند اما خلبان که هنگام فرود تعادل  از دستش خارج شده نتوانسته از سقوط آن به روی سقف خودروهای کناری پرهیز کند.

 مقام‌ها می‌گویند بالگرد بر روی سقف دو خودرو ون سقوط کرده و در مجموع ۱۴ نفر که به گزارش مقام‌های محلی دو کودک هم در میان آنها بودند کشته شدند.

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

تصاویر : سقوط مرگبار بالگرد حامل وزیر کشور مکزیک روی دو خودرو

0