برف مدارس ۳ شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد

مدارس ۳ شهر آذربایجان غربی تعطیل شد.

به گزارش ایسنا، به جهت بارش برف و تداوم بارش در پیرانشهر تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستان امروز یکشنبه 29 بهمن در نوبت صبح تعطیل شدند.

همچنین بنا بر اعلام بخشداری سیلوانا به جهت بارش برف و تداوم بارش در بخش سیلوانای ارومیه تمامی مقاطع تحصیلی این منطقه امروز یکشنبه 29 بهمن در نوبت صبح تعطیل است و همچنین مدارس صومای برادوست نیز تعطیل اعلام شد.

0