دلیل آنلاین بودن گوشی کاپیتان فولاد پس از سقوط

دلیل آنلاین بودن گوشی کاپیتان فولاد پس از سقوط هواپیما مشخص شد.

يكي از نزديكان كاپيتان فولاد در خصوص آنلاين بودن ايشان در تلگرام در ساعات پس از سانحه گفت: امروز ايشان گوشي خود را در منزل جا گذاشته است و بهمين دليل آخرين بازيد وي پس از زمان وقوع سانحه است.

0