اختلال در تلگرام+جزئیات

بسیاری از مخاطبان در تماس با «انتخاب» از قطعی تلگرام خبر دادند.

بررسی «انتخاب» حکایت از آن دارد که قطعی گسترده تلگرام در شهرهای مختلف کشور، منحصر به ایران نیست و جهانی است.

هم اکنون، با فیلتر شکن نیز امکان استفاده از تلگرام وجود ندارد.

 

0