كنايه وزير ارشاد به احمدي نژاد: بی‌ریشگی و شارلاتانیسم دو مخاطره سیاست ورزی ایرانی است

كنايه وزير ارشاد به احمدي نژاد: بی‌ریشگی و شارلاتانیسم دو مخاطره سیاست ورزی ایرانی است

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: بی‌ریشگی و شارلاتانیسم دو مخاطره سیاست ورزی ایرانی است.

به گزارش انتخاب، صالحی در توئیتی با کنایه تلویحی به رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد، نوشته است: بی‌ریشگی و شارلاتانیسم دو مخاطره سیاست ورزی ایرانی است. از مشروطه که به رضاخان رسید و از شهید رجایی که به بدل سازی جعلی اش انجامید. از تاریخ بیشتر بیاموزیم.

كنايه وزير ارشاد به احمدي نژاد: بی‌ریشگی و شارلاتانیسم دو مخاطره سیاست ورزی ایرانی است

 محمود احمدی نژاد در ماه های گذشته انتقادات فراوانی از مقامات کشور کرده که با واکنش هایی نیز مواجه شده است. او در جریان دادگاه حمید بقایی نیز قصد حضور در جلسه دادگاه را داشت اما پس از آنکه موفق به این کار نشد در جمع افراد حاضر در مقابل دادگاه به سخنرانی پرداخت.

0