فیلم/ علامت @ از کجا آمد و چه کاربردهایی در طول تاریخ داشت؟

 

برای مشاهده دیگر ویدیوهای خبری و جذاب، از سرویس «انتخاب TV» بازدید کنید

  

0