تیراندازی در مقابل یک بانک در زوریخ 2 کشته برجا گذاشت

تیراندازی مقابل یک بانک در سوئیس حداقل 2 کشته برجا گذاشت.

به گزارش فارس، منابع خبری از تیراندازی در زوریخ و کشته شدن 2 نفر خبر میدهند.

براساس گزارشها، این تیراندازی در مقابل یک بانک رخ داده است.

علت حادثه و انگیزه مهاجمان هنوز مشخص نیست.

0