عکس/ تلاش ناکام دو دختر برای ورود به ورزشگاه آزادی
0