ویدیو/ انتقاد یک هموطن به رئیس ستاد بحران به دلیل ورود اشرافی به محل یادمان شلمچه و واکنش تبخترآمیز او! / برخورد تند و توهین آمیز همراهان نجار
0