ادعای حمله سایبری ایران به شرکتهای آمریکایی در آسیا
یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه امنیت سایبری با اعتراف به قدرت فناوری ایران، گفت هکرهای ایرانی در حال انجام حملات سایبری به موسسات و شرکت های آمریکایی مستقر در خاورمیانه هستند.

به گزارش انتخاب به نقل از سی بی اس، یک شرکت خصوصی فعال در عرصه امنیت سایبری در آمریکا مدعی شد که گروهی از هکرهای وابسته به دولت ایران در حال انجام حملات سایبری به سازمان ها و نهادهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه  و آسیا هستند.  

بر اساس این گزارش، شرکت «فایر آی» در ادامه ادعاهای خود آورده است که این هکرها شرکتهای آمریکایی فعال در صنایع پتروشیمی، نظامی و هوانوردی بازرگانی را مورد حمله سایبری خود قرار داده اند.

بنابر ادعاهای این موسسه آمریکایی، این حملات سایبری از طریق ارسال ایمیل انجام شده و این نشانگر عمق قابلیت های سایبری ایران است.

به گفته این شرکت این گروه از هکرها همچنین توانایی افزایش دامنه حملات سایبری خود در آینده را دارد.

0