اقلیم کردستان: مصوبات پارلمان عراق علیه همه پرسی اهمیت زیادی ندارد
رئیس کمیسیون عالی برگزاری همه پرسی جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق گفت که مصوبات پارلمان عراق علیه برگزاری همه پرسی اهمیت زیادی برای این اقلیم ندارد.

به گزارش انتخاب، هندرین محمد رئیس کمیسیون عالی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق امروز به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: "تصمیمات پارلمان عراق بر زمینه سازی و برگزاری همه پرسی درخصوص استقلال کردستان تاثیر نخواهد گذاشت".

هندرین محمد
 وی افزود: "کمیته عالی برگزاری همه پرسی براساس قانون خودمختاری و مصوبات نهاد ریاست (اقلیم کردستان عراق) کار می کند لذا مصوبات پارلمان عراق در رد برگزاری همه پرسی در کردستان عراق اهمیت زیادی برای ما ندارد".

این مسئول تصریح کرد: فشارهای بین المللی و داخلی برای لغو همه پرسی زیاد است و کشورهای بزرگی علیه این همه پرسی هستند اما ما در مسیر اجرای آن در روز 25 سپتامبر گام برمی داریم و همه پرسی انجام خواهد شد.

وی افزود: مراکز رای گیری را ساعت هشت صبح روز دوشنبه آینده خواهیم گشود و آنگاه مردم متقاعد خواهند شد که همه پرسی انجام خواهد شد.

0