بحرین: خواستار تسلیم شدن قطر نشده‌ایم

وزیر امور خارجه بحرین گفت که چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر خواستار تسلیم شدن قطر نشده‌اند و حاکمیت این کشور را تهدید نکرده‌اند.

به گزارش انتخاب، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم تصریح کرد: "سخنرانی امیر قطر در سازمان ملل حاوی مطلب جدیدی نبود. در برابر هر موضعی، پاسخی وجود دارد".

وزیر خارجه بحرین با کیفیت
 وی افزود: "ما از قطر نخواسته ایم که تسلیم شود یا حاکمیت آن را تهدید نکرده یا آن را محاصره نکرده ایم".

وزیر خارجه بحرین سپس رد کرد که "بحرین هرگونه موضعی یا رابطه ای با نشست مخالفان قطری در لندن" داشته است.

وی افزود: هنوز زود است که درباره دعوت از قطر برای شرکت در نشست سران شروای همکاری خلیج فارس در دسامبر آینده سخن گفت.

وزیر خارجه بحرین گفت: ما شبکه تلویزیونی قطر را هدف قرار دادیم زیرا از وظیفه شغلی خود به طور کامل خارج شده است و علیه کشورهای ما اقدام کرده و می کند.

0