عکس/فتوای آیت الله مکارم شیرازی در خصوص صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی

آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد که تعرض به  حریم خصوصی در فضای مجازی شرعا جایز نیست.

به گزارش «انتخاب»؛ تصویر حکم و فتوای آیت الله مکارم در مورد صیانت از حریم خصوصی در زیر آمده است:

عکس/فتوای آیت الله مکارم شیرازی در خصوص صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی

 

0