تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

جوانان فلسطینی با بستن مواد اشتعالزا به دم بادبادک‌های کاغذی، این بادبادک‌ها را به سمت اراضی اشغالی فرستادند.

 به گزارش «انتخاب»؛ روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرده است که بادبادک‌هایی که جوانان فلسطینی آتش زده و به هوا می‌فرستند، باعث آتش سوزی‌های متعدد در جنگل‌های واقع در مجاورت نوار غزه و در نزدیکی شهرک کیبوتس باری شده است و بازرسان اسرائیلی بقایای بادبادک‌های سوخته را پیدا کرده‌اند.

این روزنامه خاطرنشان کرده است که فلسطینیان ساکن غزه طی روزهای گذشته از سلاح جدیدی استفاده می‌کنند که عبارت است از ارسال بادباد‌ های متصل به بطری‌های آتش‌زا به سمت اراضی اشغالی سال 1948 (اسرائیل) است.

حسام دجنی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی اعلام کرد که تمامی ابزارهای مقاومتی مسالمت آمیز، قانونی هستند و به هوا فرستادن بادبادک‌های شعله ور بیانگر خشم مردمی است و شاید بتواند جهانیان را به سمت حمایت از خواسته‌های بحق ملت فلسطین؛ به ویژه در زمینه حق بازگشت، لغو محاصره غزه، زندگی شرافتمندانه و رهایی از زیر یوغ اشغالگری سوق دهد.

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

تصاویر : بادبادک‌های آتش‌زا؛ سلاح جدید جوانان فلسطینی

0