فیلم/ واکنش روحانی به التهابات بازار ارز: بگویند چه مقدار از این التهابات روانی بود و چه مقدارش خارجی بود و چه مقدارش.../ همه چیز را نمی توانم ب

برای مشاهده دیگر ویدیوهای خبری و جذاب، از سرویس «انتخاب TV» بازدید کنید

  

0