یک کامیون در کانادا ۱۰ نفر را زیر گرفت

یک کامیون در کانادا ۱۰ نفر را زیر گرفتبه گزارش انتخاب، الجزیره گزارش داد که یک کامیون با ورود به جمعیت در یکی از  خیابان‌های تورنتو 10 نفر را به کام مرگ کشاند.

 

خبر تکمیل می شود..

0